Επικοινωνία

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας

Ταχ. Δ/νση: Μακεδονίας 8

Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8208708 ( ώρες λειτουργίας 12-14μ.μ.- Γραμματεία)

Τηλέφωνο για ραντεβού με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΚΕΣΥ: 210 8208715 (Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης ΚΕΣΥ)

Φαξ: 210 8225888

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram.kesy@moh.gov.gr


επιστροφή