Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

Εφαρμογή Θεραπευτικά Πρωτόκολλα

Ανάπτυξη Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Γενικός Γραμματέας Γ. ΓιαννόπουλοςΤο έργο τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών.Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης: