Πληροφορίες για την Απεξάρτηση από το κάπνισμα

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Στον σχετικό πίνακα περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος ανά Υγειονομική Περιφέρεια στα οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να απεξαρτηθούν από τη χρήση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, κατόπιν επικοινωνίας με τις Διοικήσεις των αντίστοιχων Υ.ΠΕ.

περισσότερα