Πληροφορίες για την Απεξάρτηση από το κάπνισμα

Αντικαπνιστική Πολιτική - Σημαντικές Πληροφορίες

Αντικαπνιστική Πολιτική - Σημαντικές Πληροφορίες

περισσότερα

Αλήθειες και Ψέματα για τον καπνό

Αλήθειες και Ψέματα για τον καπνό

περισσότερα

Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος

Στο σχετικό αρχείο περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των κατά τόπους Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος στα οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες απεξάρτησης από τα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα.

Τα στοιχεία επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα, κατόπιν επικοινωνίας με τις διοικήσεις των αρμοδίων φορέων.

περισσότερα