Κοινοποίηση συστατικών κι εκπομπών προϊόντων καπνού

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Συστατικά κι εκπομπές προϊόντων καπνού - Πρόσθετα σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα (Ingredients and emissions - Additives in cigarettes and roll your own tobacco)

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 4419 / 2016 με τα οποία ενσωματώθηκαν τα άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας 2014/ 40/ ΕΕ αντίστοιχα, οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας πληροφορίες για τα συστατικά και τις εκπομπές ανά μάρκα και τύπο, καθώς και τα πρόσθετα που περιέχονται σε τσιγάρα και καπνό για στριφτά τσιγάρα και περιλαμβάνονται σε κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων, με βάση εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα που περιέχουν πρόσθετο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ιεράρχησης προσθέτων θα πρέπει να πραγματοποιούν εκτεταμένες μελέτες για κάθε πρόσθετο και να συντάσσουν σχετικές εκθέσεις που θα τις υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Manufacturers and importers of cigarettes and roll your own tobacco for spinning cigarettes containing an additive listed in the priority list should carry out extensive studies on each additive and submit relevant reports to the Greek Ministry of Health and the European Commission.

Due to the need to protect commercial confidentiality and the uniform identification by manufacturers / importers of the confidentiality of the information submitted under the relevant articles, the above information is currently being processed.

περισσότερα