Νέα - Αρθρογραφία

Ανακοινώσεις για το κοινό, άρθρα σχετικά με ΠΦΥ

Μητέρα και κόρη στην παραλία

Θερινές Διακοπές - Αναψυχή. Προασπίζοντας την υγεία και τη ζωή

Το πρόγραμμα με τίτλο : «Θερινές Διακοπές - Αναψυχή. Προασπίζοντας την υγεία και τη ζωή» έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένους, παραθεριστές κ.α. ) καθώς και άλλες υπηρεσίες και φορείς σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης διαφόρων κινδύνων που συνδέονται με τις θερινές διακοπές.

περισσότερα

Υπέρταση: Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ

Υπέρταση: Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ

Ένα βιβλιάριο με θέμα "ΥΠΕΡΤΑΣΗ Πρόληψη τώρα, πρόβλημα ποτέ" που στοχεύει στο να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με το τι προκαλεί την υπέρταση, τους κινδύνους που ελλοχεύουν από αυτήν, πως μπορείτε να την αντιμετωπίσετε και πως μπορείτε μόνοι σας να ελέγχετε την πίεση σας.

περισσότερα