Κοινοποίηση νέου υποδείγματος Σχεδίου Βεβαίωσης πληρότητας φακέλου μετά την έκδοση της Δ1(δ)/ΓΠοικ.86851/12.11.2018 (ΦΕΚ 5132/Β/2018) Υπουργικής Απόφασης


νέα βεβαιωση πληρότητας.doc Μέγεθος: 105 KB

επιστροφή