Ιατρικές Εταιρείες

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων

Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας

Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)


επιστροφή