2η Συνάντηση του Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας

28/01/2014

 

Το οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη συνεδρίασή του στις 28 Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα.

Στην πρώτη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς ο ρόλος του οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας ως καθοριστικού παράγοντα για τη μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και την ανάπτυξη συνεργειών στο νέο τοπίο των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη μεταφορά πιλοτικών δράσεων ηλεκτρονικής υγείας στην καθημερινή κλινική πράξη, με ειδική μνεία στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδιαίτερα για τη φροντίδα ασθενών με χρόνιες παθήσεις και την ενεργό και υγιή γήρανση.

Στις 28 Ιανουαρίου, πάμε ένα βήμα μπροστά και επικεντρώνουμε στην ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική υγεία, διερευνούμε τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα HORIZON 2020 και το ΣΕΣ, και μαθαίνουμε από την εμπειρία διεθνών στρατηγικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών ευγηρίας, όπως η Γαλλική Πρωτοβουλία Silver Economy. Επιπλέον, εξετάζουμε το παράδειγμα της Δανίας, μιας χώρας που ενσωμάτωσε υποδειγματικά τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο στο εθνικό της σύστημα υγείας, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα μας.

Τέλος, θα συζητήσουμε τις προτεραιότητες του Ελληνικού Οικοσυστήματος, καθώς και ευκαιρίες συνεργασίας με άλλες χώρες, μέσω του Διεθνούς Δικτύου Οικοσυστημάτων που δημιουργήθηκε από την European Connected Health Alliance με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

 

 

 


επιστροφή