Κατευθυντήριες γραμμές για επενδυτικά προγράμματα σε ψηφιακές υποδομές στην Ευρώπη

invest EU

Οι επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές προς τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε ένα διαλειτουργικό οικοσύστημα για ψηφιακή υγεία και προγράμματα επενδύσεων για μια νέα / επικαιροποιημένη γενιά ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη, εγκρίθηκαν κατά τη 15η Συνεδρίαση του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth network) στις 12 Ιουνίου 2019 και παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο (αγγλική έκδοση).


επιστροφή