Υπουργείο Υγείας Κεντρική Υπηρεσία

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 2132161000, 2132161001


Ηλεκτρονικός Kατάλογος τηλεφώνων και emails Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας

Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας εδώ.

  επιστροφή